SZH
Slovenský zväz hádzanej
ZÁPIS O STRETNUTÍ
Súťaž
TN 5+1 - 2019/2020
Číslo
Čas
Dátum
15.02.2020
Miesto
Veková kategória
Prípravka
A
Domáci
HK AS Trenčín "B"
B
Hostia
SMF Žilina
Konečný
výsledok
0
16
Polčas
(30')
0
10
Výsledok
(60')
0
16
1. Predĺženie
2. Predĺženie
Po 7m
hodoch
Diváci
A
Družstvo A
Č.
Priezvisko, Meno
Číslo RP
Góly
1.polčas
2.polčas
Tresty
2
Oravcová Hana
4
Sedláková Vikina
8
Riečická Emma
10
Petríková Terezka
15
Straková Emma
17
Svetlíková Tamara
22
Uherčíková Lucia
A
ZVD:
Jelínek František
Podpis:
B
Tréner:
Jelínek František
Licencia:
Platnosť do:
C
Funkcionári:
Funkcia:
D
Funkcionári:
Funkcia:
Team Time-Out 1:
2:
3:
Počet 7m hodov:
0
Góly zo 7m:
0
B
Družstvo B
Č.
Priezvisko, Meno
Číslo RP
Góly
1.polčas
2.polčas
Tresty
3
Tardová Terezka
30480
2;3;5;6;8;9;10;
13;15;
9
9
Túčeková Ivana
30297
1;
11;12;14;
4
12
Matisová Terezka
30309
4;7;
2
14
Hlušková Lívia
30279
16;
1
19
Sabolová Sára Mária
30427
21
Šubjaková Anička 2009
22
Švajdová Rebeka
30433
27
Bartková Mária
28885
A
ZVD:
Podpis:
B
Tréner:
Licencia:
Platnosť do:
C
Funkcionári:
Funkcia:
D
Funkcionári:
Funkcia:
Team Time-Out 1:
2:
3:
Počet 7m hodov:
0
Góly zo 7m:
0
Hl. usporiadateľ:
Jasenka
Zdravotná služba:
Bartková
Časomerač:
Bátovský
Hlásateľ:
Podpis ZVD A:
Podpis ZVD B:
Zapisovateľ:
Furtáková
Podpis:
Rozhodca:
Podpis:
Rozhodca:
Jasenka Milan
Podpis:
Delegát:
Supervízor:
1.polčas
m's''
A
B
akcia
01:00
9
0:1
03:00
3
0:2
04:00
3
0:3
06:00
12
0:4
07:00
3
0:5
12:00
3
0:6
13:00
12
0:7
14:00
3
0:8
14:20
3
0:9
15:00
3
0:10
2.polčas
m's''
A
B
akcia
32:00
9
0:11
36:00
9
0:12
37:00
3
0:13
37:30
9
0:14
38:00
3
0:15
40:00
14
0:16
Označenia: =gól, =gól zo 7m, 7 = nepremenený 7m hod, ZVD = zodpovedný vedúci družstva, N = napomenutie, 2 = 2min. vylúčenie, D = diskvalifikácia, RP = registračný preukaz