SZH
Slovenský zväz hádzanej
ZÁPIS O STRETNUTÍ
Súťaž
TN 5+1 - 2019/2020
Číslo
Čas
Dátum
15.02.2020
Miesto
Veková kategória
Prípravka
A
Domáci
HK AS Trenčín "A"
B
Hostia
SMF Žilina
Konečný
výsledok
6
14
Polčas
(30')
1
10
Výsledok
(60')
6
14
1. Predĺženie
2. Predĺženie
Po 7m
hodoch
Diváci
A
Družstvo A
Č.
Priezvisko, Meno
Číslo RP
Góly
1.polčas
2.polčas
Tresty
23
Hrubina Filip
❼;1;
2;3;
3
24
Urbanovská Martina
25
Opatovská Viktoria
❼;
4;5;6;
3
26
Sučanská Nikoleta
27
Lehcká Lucia
28
Janišová Timea
50
Krížková Liliana
99
Dorňáková kristína
A
ZVD:
Dubovský Viktor
Podpis:
B
Tréner:
Dubovský Viktor
Licencia:
A
Platnosť do:
30.06.2021
C
Funkcionári:
Funkcia:
D
Funkcionári:
Funkcia:
Team Time-Out 1:
2:
3:
Počet 7m hodov:
2
Góly zo 7m:
0
B
Družstvo B
Č.
Priezvisko, Meno
Číslo RP
Góly
1.polčas
2.polčas
Tresty
3
Tardová Terezka
30480
❼;11;12;❼;13;14;
4
2
9
Túčeková Ivana
30297
4;
1
12
Matisová Terezka
30309
14
Hlušková Lívia
30279
19
Sabolová Sára Mária
30427
21
Šubjaková Anička 2009
22
Švajdová Rebeka
30433
27
Bartková Mária
28885
1;2;3;5;6;7;8;9;10;
9
A
ZVD:
Jasenka Milan
Podpis:
B
Tréner:
Ohrádka Vladimír
Licencia:
Platnosť do:
C
Funkcionári:
Funkcia:
D
Funkcionári:
Funkcia:
Team Time-Out 1:
2:
3:
Počet 7m hodov:
2
Góly zo 7m:
0
Hl. usporiadateľ:
Jasenka
Zdravotná služba:
Bartková
Časomerač:
Bátovský
Hlásateľ:
Podpis ZVD A:
Podpis ZVD B:
Zapisovateľ:
Jasenka
Podpis:
Rozhodca:
Jelínek František
Podpis:
Rozhodca:
Podpis:
Delegát:
Supervízor:
1.polčas
m's''
A
B
akcia
01:00
27
0:1
02:00
27
0:2
03:00
27
0:3
03:20
23
Nepr7m
05:00
9
0:4
06:00
27
0:5
06:30
3
Vyluc2m
08:00
27
0:6
09:00
23
1:6
11:00
27
1:7
14:00
27
1:8
15:00
27
1:9
15:20
27
1:10
15:40
25
Nepr7m
2.polčas
m's''
A
B
akcia
33:00
3
Nepr7m
34:00
23
2:10
37:00
3
2:11
37:00
38:00
23
3:11
39:00
3
3:12
40:00
3
Nepr7m
40:20
3
3:13
41:00
25
4:13
43:00
25
5:13
44:00
3
5:14
45:00
25
6:14
Označenia: =gól, =gól zo 7m, 7 = nepremenený 7m hod, ZVD = zodpovedný vedúci družstva, N = napomenutie, 2 = 2min. vylúčenie, D = diskvalifikácia, RP = registračný preukaz