SZH
Slovenský zväz hádzanej
ZÁPIS O STRETNUTÍ
Súťaž
Prípravka TN 2019/2020 - dievčatá
Číslo
Čas
Dátum
15.12.2019
Miesto
ŠH Partizánske
Veková kategória
Prípravka
A
Domáci
SMF Žilina ,,B''
B
Hostia
Trenčín ,,C''
Konečný
výsledok
4
9
Polčas
(30')
4
9
Výsledok
(60')
4
9
1. Predĺženie
2. Predĺženie
Po 7m
hodoch
Diváci
A
Družstvo A
Č.
Priezvisko, Meno
Číslo RP
Góly
1.polčas
2.polčas
Tresty
5
Turská Amália
30358
9
Ďurajková Michaela
30797
13
Turský Vladimír
19
Sabolová Sára Mária
30427
1;2;3;4;
4
21
Tardová Tamarka
30479
25
Krišteková Tereza
30680
A
ZVD:
Podpis:
B
Tréner:
Bartková Renata
Licencia:
B
Platnosť do:
30.06.2021
C
Funkcionári:
Funkcia:
D
Funkcionári:
Funkcia:
Team Time-Out 1:
2:
3:
Počet 7m hodov:
0
Góly zo 7m:
0
B
Družstvo B
Č.
Priezvisko, Meno
Číslo RP
Góly
1.polčas
2.polčas
Tresty
2
Oravcová Hanka
30545
1;2;3;
3
7
Petríková Tereza
29397
4;5;
2
8
Schlessingerová
10
Buranská N.
6;
1
17
Svetlíková Tamara
29384
7;8;9;
3
22
Uherčíková L.
A
ZVD:
Hrubinová Alena
Podpis:
B
Tréner:
Paulínyová Katarína
Licencia:
C
Platnosť do:
30.06.2020
C
Funkcionári:
Funkcia:
D
Funkcionári:
Funkcia:
Team Time-Out 1:
2:
3:
Počet 7m hodov:
0
Góly zo 7m:
0
Hl. usporiadateľ:
Mrižo Róbert
Zdravotná služba:
Mudr.Polák Boris
Časomerač:
Sondorová Patrícia
Hlásateľ:
Podpis ZVD A:
Podpis ZVD B:
Zapisovateľ:
Cuper Peter
Podpis:
Rozhodca:
Podpis:
Rozhodca:
Podpis:
Delegát:
Supervízor:
1.polčas
m's''
A
B
akcia
00:00
19
1:0
00:00
19
2:0
00:00
19
3:0
00:00
19
4:0
00:00
2
4:1
00:00
2
4:2
00:00
2
4:3
00:00
7
4:4
00:00
7
4:5
00:00
10
4:6
00:00
17
4:7
00:00
17
4:8
00:00
17
4:9
2.polčas
m's''
A
B
akcia
Označenia: =gól, =gól zo 7m, 7 = nepremenený 7m hod, ZVD = zodpovedný vedúci družstva, N = napomenutie, 2 = 2min. vylúčenie, D = diskvalifikácia, RP = registračný preukaz