SZH
Slovenský zväz hádzanej
ZÁPIS O STRETNUTÍ
Súťaž
Prípravka TN 2019/2020 - dievčatá
Číslo
Čas
Dátum
15.12.2019
Miesto
ŠH Partizánske
Veková kategória
Prípravka
A
Domáci
Trenčín ,,B''
B
Hostia
Partizánske ,,B''
Konečný
výsledok
7
7
Polčas
(30')
7
7
Výsledok
(60')
7
7
1. Predĺženie
2. Predĺženie
Po 7m
hodoch
Diváci
A
Družstvo A
Č.
Priezvisko, Meno
Číslo RP
Góly
1.polčas
2.polčas
Tresty
23
Michalcová M.
24
Straková
27
Lehocká
1;2;
2
28
Janišová T.
7;
1
29
Zelenková
3;
1
94
Hrubina F.
4;5;6;
3
A
ZVD:
Hrubinová Alena
Podpis:
B
Tréner:
Paulínyová Katarína
Licencia:
C
Platnosť do:
30.06.2020
C
Funkcionári:
Funkcia:
D
Funkcionári:
Funkcia:
Team Time-Out 1:
2:
3:
Počet 7m hodov:
0
Góly zo 7m:
0
B
Družstvo B
Č.
Priezvisko, Meno
Číslo RP
Góly
1.polčas
2.polčas
Tresty
2
Poláková
4
Duchovičová
1;
1
5
Morávková
2;3;
2
6
Tvrdíková
8
Mendelová
4;
1
11
Lehocká
15
Adamusová
5;6;7;
3
A
ZVD:
Podpis:
B
Tréner:
Duchovičová Lucia
Licencia:
Platnosť do:
C
Funkcionári:
Funkcia:
D
Funkcionári:
Funkcia:
Team Time-Out 1:
2:
3:
Počet 7m hodov:
0
Góly zo 7m:
0
Hl. usporiadateľ:
Mrižo Róbert
Zdravotná služba:
Mudr.Polák Boris
Časomerač:
Sondorová Patrícia
Hlásateľ:
Podpis ZVD A:
Podpis ZVD B:
Zapisovateľ:
Cuper Peter
Podpis:
Rozhodca:
Podpis:
Rozhodca:
Podpis:
Delegát:
Supervízor:
1.polčas
m's''
A
B
akcia
00:00
27
1:0
00:00
27
2:0
00:00
29
3:0
00:00
94
4:0
00:00
94
5:0
00:00
94
6:0
00:00
28
7:0
00:00
4
7:1
00:00
5
7:2
00:00
5
7:3
00:00
8
7:4
00:00
15
7:5
00:00
15
7:6
00:00
15
7:7
2.polčas
m's''
A
B
akcia
Označenia: =gól, =gól zo 7m, 7 = nepremenený 7m hod, ZVD = zodpovedný vedúci družstva, N = napomenutie, 2 = 2min. vylúčenie, D = diskvalifikácia, RP = registračný preukaz