SZH
Slovenský zväz hádzanej
ZÁPIS O STRETNUTÍ
Súťaž
Prípravka TN 2019/2020 - dievčatá
Číslo
Čas
Dátum
15.12.2019
Miesto
ŠH Partizánske
Veková kategória
Prípravka
A
Domáci
Trenčín ,,C''
B
Hostia
MHK Bytča ,,B''
Konečný
výsledok
2
8
Polčas
(30')
2
8
Výsledok
(60')
2
8
1. Predĺženie
2. Predĺženie
Po 7m
hodoch
Diváci
A
Družstvo A
Č.
Priezvisko, Meno
Číslo RP
Góly
1.polčas
2.polčas
Tresty
2
Oravcová Hanka
30545
1;
1
7
Petríková Tereza
29397
8
Schlessingerová
10
Buranská N.
2;
1
17
Svetlíková Tamara
29384
22
Uherčíková L.
A
ZVD:
Hrubinová Alena
Podpis:
B
Tréner:
Paulínyová Katarína
Licencia:
C
Platnosť do:
30.06.2020
C
Funkcionári:
Funkcia:
D
Funkcionári:
Funkcia:
Team Time-Out 1:
2:
3:
Počet 7m hodov:
0
Góly zo 7m:
0
B
Družstvo B
Č.
Priezvisko, Meno
Číslo RP
Góly
1.polčas
2.polčas
Tresty
30
Gerová
5;
1
31
Klomada M.
32
Gaňová S.
35
Oueslati Y.
37
Jakubík A.
40
Elmusrati Y.
41
Kubincová M.
61
Rosinová L.
6;7;8;
3
64
Valeková Z.
67
Rosinová R.
70
Elmusrati P.
1;2;3;4;
4
74
Durajková A.
A
ZVD:
Podpis:
B
Tréner:
Elmusrati Terézia
Licencia:
Platnosť do:
C
Funkcionári:
Funkcia:
D
Funkcionári:
Funkcia:
Team Time-Out 1:
2:
3:
Počet 7m hodov:
0
Góly zo 7m:
0
Hl. usporiadateľ:
Mrižo Róbert
Zdravotná služba:
Mudr.Polák Boris
Časomerač:
Sondorová Patrícia
Hlásateľ:
Podpis ZVD A:
Podpis ZVD B:
Zapisovateľ:
Podpis:
Rozhodca:
Podpis:
Rozhodca:
Podpis:
Delegát:
Supervízor:
1.polčas
m's''
A
B
akcia
00:00
2
1:0
00:00
10
2:0
00:00
70
2:1
00:00
70
2:2
00:00
70
2:3
00:00
70
2:4
00:00
30
2:5
00:00
61
2:6
00:00
61
2:7
00:00
61
2:8
2.polčas
m's''
A
B
akcia
Označenia: =gól, =gól zo 7m, 7 = nepremenený 7m hod, ZVD = zodpovedný vedúci družstva, N = napomenutie, 2 = 2min. vylúčenie, D = diskvalifikácia, RP = registračný preukaz