SZH
Slovenský zväz hádzanej
ZÁPIS O STRETNUTÍ
Súťaž
Prípravka TN 2019/2020 - dievčatá
Číslo
Čas
:
Dátum
09.11.2019
Miesto
Veková kategória
Prípravka
A
Domáci
MHK Bytča ,,B''
B
Hostia
MHáK Martin
Konečný
výsledok
7
8
Polčas
(30')
7
8
Výsledok
(60')
7
8
1. Predĺženie
2. Predĺženie
Po 7m
hodoch
Diváci
A
Družstvo A
Č.
Priezvisko, Meno
Číslo RP
Góly
1.polčas
2.polčas
Tresty
30
Ezmusrati Y.
4;
1
31
Queslati Y.
35
Jakubík A.
7;
1
37
Valeková Z.
40
Gerová
41
Ciliková A.
51
Gajdošíková
5;6;
2
67
Ezmusrati P.
1;2;3;
3
A
ZVD:
Podpis:
B
Tréner:
Ezmusrati
Licencia:
Platnosť do:
C
Funkcionári:
Funkcia:
D
Funkcionári:
Funkcia:
Team Time-Out 1:
2:
3:
Počet 7m hodov:
0
Góly zo 7m:
0
B
Družstvo B
Č.
Priezvisko, Meno
Číslo RP
Góly
1.polčas
2.polčas
Tresty
6
Šimková
2;3;4;
3
15
Štrbáková Linda
42
Fajnová
43
Štrbáková Lea
47
Chrenková
5;6;
2
51
Mogyorošová
52
Bernardová
54
Kudlová
1;7;8;
3
A
ZVD:
Podpis:
B
Tréner:
Chrenková I.
Licencia:
Platnosť do:
C
Funkcionári:
Funkcia:
D
Funkcionári:
Funkcia:
Team Time-Out 1:
2:
3:
Počet 7m hodov:
0
Góly zo 7m:
0
Hl. usporiadateľ:
Jasenka
Zdravotná služba:
Bartková
Časomerač:
Cíbová
Hlásateľ:
Podpis ZVD A:
Podpis ZVD B:
Zapisovateľ:
Furtáková
Podpis:
Rozhodca:
Podpis:
Rozhodca:
Podpis:
Delegát:
Supervízor:
1.polčas
m's''
A
B
akcia
13:ť0
54
0:1
01:00
67
1:1
03:20
67
2:1
04:40
6
2:2
06:40
6
2:3
07:20
6
2:4
07:50
67
3:4
08:30
30
4:4
09:50
51
5:4
10:20
47
5:5
11:20
47
5:6
13:30
51
6:6
14:10
54
6:7
14:40
54
6:8
14:40
35
7:8
2.polčas
m's''
A
B
akcia
Označenia: =gól, =gól zo 7m, 7 = nepremenený 7m hod, ZVD = zodpovedný vedúci družstva, N = napomenutie, 2 = 2min. vylúčenie, D = diskvalifikácia, RP = registračný preukaz