SZH
Slovenský zväz hádzanej
ZÁPIS O STRETNUTÍ
Súťaž
Prípravka TN 2019/2020 - dievčatá
Číslo
Čas
:
Dátum
09.11.2019
Miesto
Veková kategória
Prípravka
A
Domáci
MHK Bytča ,,B''
B
Hostia
MŠK Čadca
Konečný
výsledok
10
6
Polčas
(30')
10
6
Výsledok
(60')
10
6
1. Predĺženie
2. Predĺženie
Po 7m
hodoch
Diváci
A
Družstvo A
Č.
Priezvisko, Meno
Číslo RP
Góly
1.polčas
2.polčas
Tresty
30
Ezmusrati Y.
31
Queslati Y.
35
Jakubík A.
37
Valeková Z.
7;
1
40
Gerová
5;6;
2
41
Ciliková A.
51
Gajdošíková
1;4;
2
67
Ezmusrati P.
2;3;8;9;10;
5
A
ZVD:
Podpis:
B
Tréner:
Ezmuzrati T.
Licencia:
Platnosť do:
C
Funkcionári:
Funkcia:
D
Funkcionári:
Funkcia:
Team Time-Out 1:
2:
3:
Počet 7m hodov:
0
Góly zo 7m:
0
B
Družstvo B
Č.
Priezvisko, Meno
Číslo RP
Góly
1.polčas
2.polčas
Tresty
2
Šefarová Kiara
29281
3
Vrabec Michael
29298
4
Vlčková Michaela
30651
8
Birková Sarah
30499
1;3;
2
9
Gašperaková Karolina
29282
4;5;
2
10
Chrobáková Simona
29709
11
Červeňová Janka
30652
2;6;
2
12
Tománková Anna
28548
13
Chrobák Marek
29707
14
Jedináková Ela
A
ZVD:
Podpis:
B
Tréner:
Murgašová
Licencia:
Platnosť do:
C
Funkcionári:
Funkcia:
D
Funkcionári:
Funkcia:
Team Time-Out 1:
2:
3:
Počet 7m hodov:
0
Góly zo 7m:
0
Hl. usporiadateľ:
Jasenka
Zdravotná služba:
Bartková
Časomerač:
Kubicová
Hlásateľ:
Podpis ZVD A:
Podpis ZVD B:
Zapisovateľ:
Furtáková
Podpis:
Rozhodca:
Švanda Martin
Podpis:
Rozhodca:
Podpis:
Delegát:
Supervízor:
1.polčas
m's''
A
B
akcia
03:š0
51
1:0
01:00
67
2:0
02:20
67
3:0
03:50
8
3:1
06:30
51
4:1
07:20
11
4:2
08:30
40
5:2
08:50
40
6:2
10:20
37
7:2
11:20
8
7:3
11:50
9
7:4
12:20
9
7:5
12:50
67
8:5
13:50
67
9:5
14:30
67
10:5
14:40
11
10:6
2.polčas
m's''
A
B
akcia
Označenia: =gól, =gól zo 7m, 7 = nepremenený 7m hod, ZVD = zodpovedný vedúci družstva, N = napomenutie, 2 = 2min. vylúčenie, D = diskvalifikácia, RP = registračný preukaz