SZH
Slovenský zväz hádzanej
ZÁPIS O STRETNUTÍ
Súťaž
Prípravka TN 2019/2020 - dievčatá
Číslo
Čas
Dátum
09.11.2019
Miesto
Veková kategória
Prípravka
A
Domáci
Trenčín ,,B''
B
Hostia
THA Martin
Konečný
výsledok
4
11
Polčas
(30')
4
11
Výsledok
(60')
4
11
1. Predĺženie
2. Predĺženie
Po 7m
hodoch
Diváci
A
Družstvo A
Č.
Priezvisko, Meno
Číslo RP
Góly
1.polčas
2.polčas
Tresty
22
Sulčanská
24
Straková
1;
1
25
Opatovská
27
Lehocká
2;3;
2
28
Janišová
4;
1
29
Zelenková
A
ZVD:
Podpis:
B
Tréner:
Jelínek
Licencia:
Platnosť do:
C
Funkcionári:
Funkcia:
D
Funkcionári:
Funkcia:
Team Time-Out 1:
2:
3:
Počet 7m hodov:
0
Góly zo 7m:
0
B
Družstvo B
Č.
Priezvisko, Meno
Číslo RP
Góly
1.polčas
2.polčas
Tresty
5
Uličianska Mia
05170
6
Veselovská Natália
30555
7
Hanuliaková Kristína
30549
8
Kubačáková Katarína
29354
1;7;10;
3
9
Uličianska Soňa
05169
6;8;9;
3
10
Sedláková Vladimíra
29843
11
Pivková Eliška
29903
2;3;4;5;
4
12
Lukačovičová Bibiána
30380
11;
1
13
Veselovská Zuzana
30554
14
Súkeníková Natália
30548
15
Pivko Juraj
29460
A
ZVD:
Podpis:
B
Tréner:
Murín
Licencia:
Platnosť do:
C
Funkcionári:
Funkcia:
D
Funkcionári:
Funkcia:
Team Time-Out 1:
2:
3:
Počet 7m hodov:
0
Góly zo 7m:
0
Hl. usporiadateľ:
Jasenka
Zdravotná služba:
Bartková
Časomerač:
Bátovský
Hlásateľ:
Podpis ZVD A:
Podpis ZVD B:
Zapisovateľ:
Cíbová
Podpis:
Rozhodca:
Podpis:
Rozhodca:
Jasenka Milan
Podpis:
Delegát:
Supervízor:
1.polčas
m's''
A
B
akcia
01:00
8
0:1
01:30
11
0:2
02:30
11
0:3
03:40
11
0:4
04:30
24
1:4
05:20
11
1:5
05:50
9
1:6
06:20
27
2:6
07:20
8
2:7
08:20
9
2:8
09:30
9
2:9
11:30
27
3:9
12:40
8
3:10
13:50
28
4:10
14:20
12
4:11
2.polčas
m's''
A
B
akcia
Označenia: =gól, =gól zo 7m, 7 = nepremenený 7m hod, ZVD = zodpovedný vedúci družstva, N = napomenutie, 2 = 2min. vylúčenie, D = diskvalifikácia, RP = registračný preukaz