SZH
Slovenský zväz hádzanej
ZÁPIS O STRETNUTÍ
Súťaž
Prípravka TN 2019/2020 - dievčatá
Číslo
Čas
Dátum
09.11.2019
Miesto
Veková kategória
Prípravka
A
Domáci
Trenčín ,,A''
B
Hostia
Trenčín ,,B''
Konečný
výsledok
10
6
Polčas
(30')
10
6
Výsledok
(60')
10
6
1. Predĺženie
2. Predĺženie
Po 7m
hodoch
Diváci
A
Družstvo A
Č.
Priezvisko, Meno
Číslo RP
Góly
1.polčas
2.polčas
Tresty
18
Podperova E.
2;
1
19
Sučanskí N.
4;5;6;7;10;
5
20
Hrubina F.
3;
1
49
Ivaničová K.
8;9;
2
55
Nebusová D.
1;
1
93
Riečická E.
A
ZVD:
Podpis:
B
Tréner:
Hrubinová
Licencia:
Platnosť do:
C
Funkcionári:
Funkcia:
D
Funkcionári:
Funkcia:
Team Time-Out 1:
2:
3:
Počet 7m hodov:
0
Góly zo 7m:
0
B
Družstvo B
Č.
Priezvisko, Meno
Číslo RP
Góly
1.polčas
2.polčas
Tresty
22
Sulčanská
24
Straková
25
Opatovská
1;
1
27
Lehocká
3;4;5;6;
4
28
Janišová
29
Zelenková
2;
1
A
ZVD:
Podpis:
B
Tréner:
Jelínek
Licencia:
Platnosť do:
C
Funkcionári:
Funkcia:
D
Funkcionári:
Funkcia:
Team Time-Out 1:
2:
3:
Počet 7m hodov:
0
Góly zo 7m:
0
Hl. usporiadateľ:
Jasenka
Zdravotná služba:
Bartková
Časomerač:
Bátovský
Hlásateľ:
Podpis ZVD A:
Podpis ZVD B:
Zapisovateľ:
Podpis:
Rozhodca:
Jasenka Milan
Podpis:
Rozhodca:
Podpis:
Delegát:
Supervízor:
1.polčas
m's''
A
B
akcia
09:č0
55
1:0
01:00
18
2:0
02:00
20
3:0
02:40
25
3:1
03:40
19
4:1
04:30
19
5:1
05:30
29
5:2
07:30
27
5:3
09:00
27
5:4
09:30
19
6:4
10:30
19
7:4
11:30
27
7:5
12:40
49
8:5
13:20
27
8:6
14:10
49
9:6
14:50
19
10:6
2.polčas
m's''
A
B
akcia
Označenia: =gól, =gól zo 7m, 7 = nepremenený 7m hod, ZVD = zodpovedný vedúci družstva, N = napomenutie, 2 = 2min. vylúčenie, D = diskvalifikácia, RP = registračný preukaz