SZH
Slovenský zväz hádzanej
ZÁPIS O STRETNUTÍ
Súťaž
Prípravka TN 2019/2020 - dievčatá
Číslo
Čas
Dátum
09.11.2019
Miesto
Veková kategória
Prípravka
A
Domáci
MŠK Čadca
B
Hostia
Trenčín ,,C''
Konečný
výsledok
7
12
Polčas
(30')
7
12
Výsledok
(60')
7
12
1. Predĺženie
2. Predĺženie
Po 7m
hodoch
Diváci
A
Družstvo A
Č.
Priezvisko, Meno
Číslo RP
Góly
1.polčas
2.polčas
Tresty
2
Šefarová Kiara
29281
3;
1
3
Vrabec Michael
29298
4;
1
4
Vlčková Michaela
30651
1;2;
2
8
Birková Sarah
30499
7;
1
9
Gašperaková Karolina
29282
10
Chrobáková Simona
29709
11
Červeňová Janka
30652
12
Tománková Anna
28548
13
Chrobák Marek
29707
14
Jedináková Ela
5;6;
2
A
ZVD:
Podpis:
B
Tréner:
Margušová Denisa
Licencia:
D
Platnosť do:
30.06.2020
C
Funkcionári:
Funkcia:
D
Funkcionári:
Funkcia:
Team Time-Out 1:
2:
3:
Počet 7m hodov:
0
Góly zo 7m:
0
B
Družstvo B
Č.
Priezvisko, Meno
Číslo RP
Góly
1.polčas
2.polčas
Tresty
2
Oravcová Hanka
30545
4
Petríková Tereza
29397
1;8;
2
7
Křenková Nina
29529
5;6;7;9;10;11;12;
7
8
Buranská Nela
30542
2;3;
2
9
Bírešová Martina
29373
4;
1
11
Svetlíková Tamara
29384
94
Dorňáková Kristína
30543
A
ZVD:
Podpis:
B
Tréner:
Opatovská
Licencia:
Platnosť do:
C
Funkcionári:
Funkcia:
D
Funkcionári:
Funkcia:
Team Time-Out 1:
2:
3:
Počet 7m hodov:
0
Góly zo 7m:
0
Hl. usporiadateľ:
Jasenka
Zdravotná služba:
Bartkoví
Časomerač:
Cíbová
Hlásateľ:
Podpis ZVD A:
Podpis ZVD B:
Zapisovateľ:
Furtáková
Podpis:
Rozhodca:
Horka Jozef
Podpis:
Rozhodca:
Podpis:
Delegát:
Supervízor:
1.polčas
m's''
A
B
akcia
01:20
4
0:1
02:30
8
0:2
03:20
8
0:3
03:40
9
0:4
04:30
4
1:4
04:50
4
2:4
05:40
7
2:5
06:30
7
2:6
06:50
2
3:6
07:40
3
4:6
08:40
7
4:7
09:20
4
4:8
09:40
14
5:8
10:30
7
5:9
11:40
7
5:10
12:20
14
6:10
13:20
7
6:11
14:10
7
6:12
14:50
8
7:12
2.polčas
m's''
A
B
akcia
Označenia: =gól, =gól zo 7m, 7 = nepremenený 7m hod, ZVD = zodpovedný vedúci družstva, N = napomenutie, 2 = 2min. vylúčenie, D = diskvalifikácia, RP = registračný preukaz