SZH
Slovenský zväz hádzanej
ZÁPIS O STRETNUTÍ
Súťaž
Mladšie žiačky 2019/2020
Číslo
Čas
:
Dátum
29.09.2019
Miesto
Veková kategória
Mladšie žiactvo
A
Domáci
THA Martin
B
Hostia
HK AS Trenčín ,,B''
Konečný
výsledok
16
12
Polčas
(30')
11
7
Výsledok
(60')
16
12
1. Predĺženie
2. Predĺženie
Po 7m
hodoch
Diváci
A
Družstvo A
Č.
Priezvisko, Meno
Číslo RP
Góly
1.polčas
2.polčas
Tresty
3
Pivková Eliška
29903
4
Oslancová Lenka
29399
13;
1
N
7
Lukačovičová Bibiána
30380
9
Kubačáková Katarína
29354
2;3;
❼;15;
3
10
Vašková Ema
28872
1;5;6;8;10;11;
12;14;16;
9
11
Uličianska Soňa
05169
13
Šalamonová Ester
04557
9;
❼;
1
15
Belica Lukáš
05273
52
Becíková Veronika
29135
98
Adámiková Karolína
04644
4;7;
2
99
Mesiaček Filip
29158
A
ZVD:
Lamošová Petra
Podpis:
B
Tréner:
Licencia:
Platnosť do:
C
Funkcionári:
Funkcia:
D
Funkcionári:
Funkcia:
Team Time-Out 1:
2:
3:
Počet 7m hodov:
2
Góly zo 7m:
0
B
Družstvo B
Č.
Priezvisko, Meno
Číslo RP
Góly
1.polčas
2.polčas
Tresty
1
Križková Melánia
29377
2
Karačová Samira
29917
6
Ďurišková Eva
06540
7
Tatíková Molly May
29660
8
Nebusová Darina
29062
2;4;6;
9;
4
11
Masariková Lenka
28840
[12];
1
16
Hromadová Sarah
29046
17
Voláková Vivien
29391
20
Ivaničová Karin
28903
[1];3;5;7;
8;10;11;❼;
7
24
Bobošíková Hana
28829
A
ZVD:
Hrubinová Alena
Podpis:
B
Tréner:
Licencia:
Platnosť do:
C
Funkcionári:
Funkcia:
D
Funkcionári:
Funkcia:
Team Time-Out 1:
2:
3:
Počet 7m hodov:
3
Góly zo 7m:
2
Hl. usporiadateľ:
Sapieta
Zdravotná služba:
Vanková
Časomerač:
Čorejová
Hlásateľ:
Podpis ZVD A:
Podpis ZVD B:
Zapisovateľ:
Čorejová
Podpis:
Rozhodca:
Pastierik Peter
Podpis:
Rozhodca:
Podpis:
Delegát:
Supervízor:
1.polčas
m's''
A
B
akcia
02:14
10
1:0
02:28
9
2:0
05:33
9
3:0
06:39
98
4:0
07:05
4
Napom
07:21
20
4:1
08:16
8
4:2
11:23
10
5:2
11:57
20
5:3
12:24
10
6:3
13:05
8
6:4
13:26
98
7:4
14:00
10
8:4
14:36
13
9:4
16:11
10
10:4
16:11
20
10:5
17:29
10
11:5
18:03
8
11:6
19:55
20
11:7
19:55
G
2.polčas
m's''
A
B
akcia
30:21
20
11:8
36:05
8
11:9
37:24
10
12:9
38:32
20
12:10
40:31
4
13:10
42:06
9
Nepr7m
43:37
20
13:11
44:02
10
14:11
44:36
9
15:11
46:20
13
Nepr7m
49:12
11
15:12
49:21
10
16:12
50:15
20
Nepr7m
Označenia: =gól, =gól zo 7m, 7 = nepremenený 7m hod, ZVD = zodpovedný vedúci družstva, N = napomenutie, 2 = 2min. vylúčenie, D = diskvalifikácia, RP = registračný preukaz