SZH
Slovenský zväz hádzanej
ZÁPIS O STRETNUTÍ
Súťaž
Mladšie žiačky 2019/2020
Číslo
Čas
11:45
Dátum
13.10.2019
Miesto
Veková kategória
Mladšie žiactvo
A
Domáci
HK AS Trenčín ,,B''
B
Hostia
SMF Žilina
Konečný
výsledok
8
5
Polčas
(30')
3
4
Výsledok
(60')
8
5
1. Predĺženie
2. Predĺženie
Po 7m
hodoch
Diváci
40
A
Družstvo A
Č.
Priezvisko, Meno
Číslo RP
Góly
1.polčas
2.polčas
Tresty
3
Ivaničová Karin
28903
3;
1
7
Masariková Lenka
28840
5;
1
10
Voláková Vivien
29391
[4];
1
11
Hromadová Sarah
29046
7;
1
15
Nebusová Darina
29062
18
Ďurišková Eva
06540
1;2;
6;8;
4
33
Tatíková Molly May
29660
A
ZVD:
Hrubinová Alena
Podpis:
B
Tréner:
Licencia:
Platnosť do:
C
Funkcionári:
Funkcia:
D
Funkcionári:
Funkcia:
Team Time-Out 1:
17:25
2:
3:
Počet 7m hodov:
1
Góly zo 7m:
1
B
Družstvo B
Č.
Priezvisko, Meno
Číslo RP
Góly
1.polčas
2.polčas
Tresty
1
Bernátová Amálie
30273
2
2
Benedigová Viktória
30294
4
Hlušková Soňa
30292
5
Tardová Terezka
30480
2
6
Túčeková Ivana
30297
8
Matisová Terezka
30309
10
Komačková Terezka
30347
4;
1
11
Mikulovská Jana, 12.04.2007
12
Segečová Agáta
13
Švajdová Rebeka
30433
17
Hlušková Lívia
30279
18
Mistríková Emma
30275
1;2;3;
5;
4
A
ZVD:
Bartková Renata
Podpis:
B
Tréner:
Ohrádka Vladimír "B" 06/2020
Licencia:
Platnosť do:
C
Funkcionári:
Funkcia:
D
Funkcionári:
Funkcia:
Team Time-Out 1:
9:32
2:
34:03
3:
37:04
Počet 7m hodov:
0
Góly zo 7m:
0
Hl. usporiadateľ:
Dubovský Viktor
Zdravotná služba:
Šúlovský Pavol
Časomerač:
Píš Stanislav
Hlásateľ:
Podpis ZVD A:
Podpis ZVD B:
Zapisovateľ:
Malíková Alena
Podpis:
Rozhodca:
Batista Dávid
Podpis:
Rozhodca:
Podpis:
Delegát:
Supervízor:
1.polčas
m's''
A
B
akcia
1:30
18
0:1
6:43
18
1:1
8:49
1
Vyluc2m
10:32
18
1:2
11:04
18
2:2
14:10
18
2:3
17:22
10
2:4
19:40
3
3:4
2.polčas
m's''
A
B
akcia
33:31
18
3:5
35:35
10
4:5
36:23
7
5:5
40:45
18
6:5
45:15
11
7:5
46:24
5
Vyluc2m
46:49
18
8:5
Označenia: =gól, =gól zo 7m, 7 = nepremenený 7m hod, ZVD = zodpovedný vedúci družstva, N = napomenutie, 2 = 2min. vylúčenie, D = diskvalifikácia, RP = registračný preukaz